Deklaracja źródeł ciepła – do kiedy ją trzeba złożyć?

1 lipca 2021 roku rozpoczęła się procedura zgłaszania źródeł ogrzewania do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Stanowi ona obowiązek dla wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Jej celem jest sprawdzenie, czym dokładnie grzeją Polacy i w jaki sposób wpływ to na środowisko oraz politykę energetyczną.

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy o tych wymogach wiedzą. Niektóre osoby nie mają również wystarczających informacji na temat tego, jak powinny to zrobić. Postanowiliśmy więc wyjaśnić poszczególne nieścisłości.

Deklaracja źródeł ciepła – do kiedy?

Deklaracja źródeł ciepła – do kiedyObowiązek złożenia deklaracji ciąży zarówno na właścicielach domów jednorodzinnych, jak i na zarządcach nieruchomości wielorodzinnych (bloki, osiedla mieszkaniowe). Do tego dochodzą osoby prowadzące lokale usługowe oraz rozmaite instytucje.

Co ważne, deklaracja źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku musi zostać złożona w przeciągu roku, a więc najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast w przypadku nowych urządzeń (nie tylko pieców, ale też kotłów, pomp, kolektorów etc.) termin ten wynosi 14 dni od ich uruchomienia. W razie niewypełnienia tego obowiązku, nałożone mogą zostać kary finansowe do 5 tysięcy złotych.

Jak złożyć deklarację o źródłach ciepła?

Jak złożyć deklarację o źródłach ciepłaDeklaracja, czym ogrzewamy dom, może zostać złożona na dwa sposoby – w urzędzie gminy odpowiedniej do lokalizacji budynku, a także przez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W tym drugim przypadku sprawa okaże się znacznie prostsza.

  1. Na początek należy zarejestrować się na stronie poprzez Profil Zaufany (żeby go założyć, wystarczy dysponować rachunkiem bankowym).
  2. W kolejnym kroku wskazujemy, czy deklaracja pieca dotyczy budynku mieszkalnego, czy niemieszkalnego. Co ważne, w budynku mieszkalnym (np. w bloku) znajdować się mogą również lokale niemieszkalne (np. sklep). W takiej sytuacji trzeba wypełnić obie deklaracje.
  3. Następnie przechodzimy do wskazania źródła ciepła. Rejestr pieców dokładnie wyszczególnia wszystkie ich rodzaje. Ważne jest również wskazanie, czy zostały one uruchomione przed czy po 1 lipca 2021 roku.
  4. Po wskazaniu źródeł ciepła i dokończeniu deklaracji, wystarczy ją złożyć poprzez kliknięcie stosownego przycisku.

Jak widać, cała procedura nie jest specjalnie skomplikowana, ani czasochłonna. Z tego właśnie powodu warto zabrać się za nią jak najszybciej, bez zbędnych opóźnień. Wszystko po to, aby uniknąć ewentualnych komplikacji oraz kar finansowych.

Inne wpisy